Image
Europski strukturni i investicijski fondovi
ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Učinkoviti ljudski potencijali
Europska Unija zajedno do fondova EU
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA PEDIJATRIJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA PETRINJA

NAZIV PROJEKTA:
SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA PEDIJATRIJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA PETRINJA

KORISNIK: Dom zdravlja Petrinja

CILJ PROJEKTA: Izvršenom specijalizacijom doktora pedijatrijske medicine Doma zdravlja Petrinja doprinijet će se većem broju medicinskih stručnjaka te boljoj pokrivenosti zdravstvenih usluga i kvalitetnijoj usluzi pedijatrijske medicine na području SMŽ-a.

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 1.082.298,68 kuna

IZNOS EU POTPORE: 1.082.298,68 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 25.5.2018. do 25.11.2023.

KAKO DO NAS

© 2023 Dom Zdravlja Petrinja