Stranica Doma zdravlja Petrinja više nije aktivna.

Dom zdravlja Petrinja pripojen je Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, te je link službene stranice www.dzsmz.hr

© 2023 Dom Zdravlja Petrinja